धेरै महंगा हुँदा रै छन याे दुनियाँ मा मानिस हरु समय अनुसार सबै काे भाउबढ्दै जाने😂😁😁
धेरै महंगा हुँदा रै छन याे दुनियाँ मा मानिस हरु समय अनुसार सबै काे भाउबढ्दै जाने😂😁😁
3
1 Comments 0 Shares