सिन्धुलीगढी कला तथा फोटो प्रदर्शनी - Sindhuligadhi Photo-Art Show
Thursday January 24, 2019 to Wednesday January 30, 2019
Nepal Tourism Board, Pradarshani Marg, Kathmandu, Nepal
Ticket Information
For more details contact
Story Cycle

Share: contact organizer
Events Detail
सिन्धुलीगढी कला तथा फोटो प्रदर्शनी (Sindhuligadhi Photo-Art Show)

सिन्धुलीगढी क्षेत्रको एतिहासिक झझल्को आउने गरि तयार गरिएका चित्रकला तथा संकलित फाेटाे देश विदेशको विभिन्न स्थानमा समेत प्रदशनी गरिने ।


For more info: https://www.facebook.com/events/171784616641732/
सिन्धुलीगढी कला तथा फोटो प्रदर्शनी - Sindhuligadhi Photo-Art Show Thursday January 24, 2019 to Wednesday January 30, 2019 Nepal Tourism Board, Pradarshani Marg, Kathmandu, Nepal Ticket Information For more details contact Story Cycle Share: contact organizer Events Detail सिन्धुलीगढी कला तथा फोटो प्रदर्शनी (Sindhuligadhi Photo-Art Show) सिन्धुलीगढी क्षेत्रको एतिहासिक झझल्को आउने गरि तयार गरिएका चित्रकला तथा संकलित फाेटाे देश विदेशको विभिन्न स्थानमा समेत प्रदशनी गरिने । For more info: https://www.facebook.com/events/171784616641732/
3
0 Comments 0 Shares