मंसिर शुरु भयो 😌
अब कतिको यो साल हातमा चुरा
अर्को साल काखमा भुरा हुने हो 😊
मंसिर शुरु भयो 😌 अब कतिको यो साल हातमा चुरा अर्को साल काखमा भुरा हुने हो 😊
0 Comments 0 Shares