मुक्तककारसँग कविसँग प्रेम गरेर हेर
स्वच्छ मनको छविसँग प्रेम गरेर हेर
तबमात्र साँचो प्रेमको परिभाषा बुझ्छौ
जब निकै अनुभविसँग प्रेम गरेर हेर ।।
-कुशल रिजाल
मुक्तककारसँग कविसँग प्रेम गरेर हेर स्वच्छ मनको छविसँग प्रेम गरेर हेर तबमात्र साँचो प्रेमको परिभाषा बुझ्छौ जब निकै अनुभविसँग प्रेम गरेर हेर ।। -कुशल रिजाल
3
0 Comments 0 Shares