बनाएर शिष्य अँध्यारो कोठाबाटै
देखाएर दृश्य अँध्यारो कोठाबाटै
म एउटा शिक्षक,उज्यालो बनाइदिन्छु
विद्यार्थीको भविष्य अँध्यारो कोठाबाटै
- प्रकाश खनाल
बनाएर शिष्य अँध्यारो कोठाबाटै देखाएर दृश्य अँध्यारो कोठाबाटै म एउटा शिक्षक,उज्यालो बनाइदिन्छु विद्यार्थीको भविष्य अँध्यारो कोठाबाटै - प्रकाश खनाल
3
0 Comments 0 Shares