"यदि तपाईं ई शवा को माध्यम ले पैसा फिर्ता लेने को कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ तब सम्म तपाईंको बटुले संतुलन 500 रुपए सम्म पुग्छ जब सम्म तपाईंको राशि 500 ​​सम्म पुग्छ तब तपाईं केवल मुद्रा ले सकते हो" - ई -थाथी विकासक टीम को अनुसार
"यदि तपाईं ई शवा को माध्यम ले पैसा फिर्ता लेने को कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ तब सम्म तपाईंको बटुले संतुलन 500 रुपए सम्म पुग्छ जब सम्म तपाईंको राशि 500 ​​सम्म पुग्छ तब तपाईं केवल मुद्रा ले सकते हो" - ई -थाथी विकासक टीम को अनुसार
8
15 Comments 0 Shares