एउटी राउरी केटी ले छेउमा आऐर सोधी तपाई सँग लाईटर छ ?
.
.
जिन्दगीमा पहिलो चोटी चुरोट नखाऐकोमा पछुतो लाग्यो
#Bikram
एउटी राउरी केटी ले छेउमा आऐर सोधी तपाई सँग लाईटर छ ? . . जिन्दगीमा पहिलो चोटी चुरोट नखाऐकोमा पछुतो लाग्यो #Bikram
1
0 Comments 0 Shares