Goto Paid URL Shortener is Nepal's 1st highest paying legitimate paid url shortener network to earn loyalty money by just sharing shortened links as an affiliate partner since 2015.
 • 12 people like this
 • Company, Organization or Institution
Recent Updates
 • कसरी आम्दानी बढाउने?
  - कुनै भाइरल टपिक, फाइल लिंक, ट्युटोरियल आदीलाई सर्टन गरेर विभिन्न सामाजिक सन्जाल, वेवसाइट/ब्लग, युट्युब डेस्क्रिप्सन, इमेल, एसएमएस, च्याटिङ प्लाटफर्म आदिमा सेयर गर्नुहोस् । जस्तै; कुनै मोबाइल एपको रिभ्यु वा प्रयोग विधिको युट्युब भिडियो बनाएर युट्युबको डेस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिंकलाई सर्टन गरेर Click here to download the App भनेर लिंक सेयर गर्नुहोस् । अथवा, ब्लग वा स्टाटस लेखेर डाउनलोड बटन बनाउनुहोस् ।
  - आफ्नो टेलिग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, भाइबर कम्युनिटी, इमो, ह्वाट्सप ग्रुप आदि बनाएर लिंक सेयर गर्नुहोस् ।


  धेरैजनाले गर्ने मिस्टेकहरु:
  - युट्युब भिडियो सर्टन गरेर सेयर नगर्नुस् (यो गर्नु राम्रो हैन किनकी युट्युबमा फ्रि हेर्न पाइने भिडियो कसैले तपाईंलाई फाइदा गराएर हेर्न खोज्दैनन् ।)
  - लिंक मात्र सर्टन गरेर नराख्नुस् (यसो गर्दा तपाईंको लिंकको संख्या त बढ्छ तर भिउज नभएको कारण तपाईंको आम्दानी हुँदैन ।)

  थप जानकारी आवश्यक भएमा हामीलाई फेरि सम्पर्क गर्नुहोला । https://goto.com.np
  कसरी आम्दानी बढाउने? - कुनै भाइरल टपिक, फाइल लिंक, ट्युटोरियल आदीलाई सर्टन गरेर विभिन्न सामाजिक सन्जाल, वेवसाइट/ब्लग, युट्युब डेस्क्रिप्सन, इमेल, एसएमएस, च्याटिङ प्लाटफर्म आदिमा सेयर गर्नुहोस् । जस्तै; कुनै मोबाइल एपको रिभ्यु वा प्रयोग विधिको युट्युब भिडियो बनाएर युट्युबको डेस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिंकलाई सर्टन गरेर Click here to download the App भनेर लिंक सेयर गर्नुहोस् । अथवा, ब्लग वा स्टाटस लेखेर डाउनलोड बटन बनाउनुहोस् । - आफ्नो टेलिग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, भाइबर कम्युनिटी, इमो, ह्वाट्सप ग्रुप आदि बनाएर लिंक सेयर गर्नुहोस् । धेरैजनाले गर्ने मिस्टेकहरु: - युट्युब भिडियो सर्टन गरेर सेयर नगर्नुस् (यो गर्नु राम्रो हैन किनकी युट्युबमा फ्रि हेर्न पाइने भिडियो कसैले तपाईंलाई फाइदा गराएर हेर्न खोज्दैनन् ।) - लिंक मात्र सर्टन गरेर नराख्नुस् (यसो गर्दा तपाईंको लिंकको संख्या त बढ्छ तर भिउज नभएको कारण तपाईंको आम्दानी हुँदैन ।) थप जानकारी आवश्यक भएमा हामीलाई फेरि सम्पर्क गर्नुहोला । https://goto.com.np
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  1
  0 Comments 0 Shares
 • Shorten Link and Earn Massive Earning Without Advanced Technical Knowledge
  In this topic we will be explaining how url shortener will work without technical knowledge background with little efforts on your side: https://goto.com.np/blog/24-shorten-link-and-earn-massive-earning-without-advanced-technical-knowledge
  Shorten Link and Earn Massive Earning Without Advanced Technical Knowledge In this topic we will be explaining how url shortener will work without technical knowledge background with little efforts on your side: https://goto.com.np/blog/24-shorten-link-and-earn-massive-earning-without-advanced-technical-knowledge
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  5
  1 Comments 0 Shares
 • What is URL Shortener Tool: Why Use Them Today? - https://goto.com.np/blog/23-what-is-url-shortener-tool-why-use-them-today
  What is URL Shortener Tool: Why Use Them Today? - https://goto.com.np/blog/23-what-is-url-shortener-tool-why-use-them-today
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  5
  0 Comments 0 Shares
 • Benefits of URL Shorteners for Online Marketing
  In this article, we will be explaining how to use URL shorteners for marketing purpose and its major benefits: https://goto.com.np/blog/22-benefits-of-url-shorteners-for-online-marketing
  Benefits of URL Shorteners for Online Marketing In this article, we will be explaining how to use URL shorteners for marketing purpose and its major benefits: https://goto.com.np/blog/22-benefits-of-url-shorteners-for-online-marketing
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  5
  1 Comments 0 Shares
 • Will Shortened Link Affect SEO? The Million Dollar Question Now Answered!
  Today we will be discussing about the impact of shortened links into your website in the aspect of SEO performance: https://goto.com.np/blog/21-will-shortened-link-affect-seo
  Will Shortened Link Affect SEO? The Million Dollar Question Now Answered! Today we will be discussing about the impact of shortened links into your website in the aspect of SEO performance: https://goto.com.np/blog/21-will-shortened-link-affect-seo
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  5
  1 Comments 0 Shares
 • How to Increase Goto Paid URL Shortener CPM Earning?
  In this article, we are going to discuss a promising way to increase CPM and the benefit of the account upgrade of Goto Paid URL Shortener website: https://goto.com.np/blog/19-how-to-increase-goto-paid-url-shortener-cpm-earning
  How to Increase Goto Paid URL Shortener CPM Earning? In this article, we are going to discuss a promising way to increase CPM and the benefit of the account upgrade of Goto Paid URL Shortener website: https://goto.com.np/blog/19-how-to-increase-goto-paid-url-shortener-cpm-earning
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  5
  1 Comments 0 Shares
 • What is Bookmarklet Tool and How to Use It?
  Goto Paid URL Shortener bookmarklet is a bookmark stored in a web browser that contains some JavaScript commands which let user to shorten links without entering website or log in action: https://goto.com.np/blog/18-what-is-bookmarklet-tool-and-how-to-use-it
  What is Bookmarklet Tool and How to Use It? Goto Paid URL Shortener bookmarklet is a bookmark stored in a web browser that contains some JavaScript commands which let user to shorten links without entering website or log in action: https://goto.com.np/blog/18-what-is-bookmarklet-tool-and-how-to-use-it
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  5
  0 Comments 0 Shares
 • What is Full Page Script and How to Use It?
  Full Page Script allows you to shorten desired or entire links of your website automatically without manual action. This tool will be very useful for website owner who have his/her own website/blog and want to make money from it: https://goto.com.np/blog/17-what-is-full-page-script-and-how-to-use-it
  What is Full Page Script and How to Use It? Full Page Script allows you to shorten desired or entire links of your website automatically without manual action. This tool will be very useful for website owner who have his/her own website/blog and want to make money from it: https://goto.com.np/blog/17-what-is-full-page-script-and-how-to-use-it
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  5
  0 Comments 0 Shares
 • What is Mass Shrinker Tools and How to Use It?
  Mass Shrinker tools allows you to shorten a set of links in just one click. You just need to past one link into one line: https://goto.com.np/blog/16-what-is-mass-shrinker-tools-and-how-to-use-it
  What is Mass Shrinker Tools and How to Use It? Mass Shrinker tools allows you to shorten a set of links in just one click. You just need to past one link into one line: https://goto.com.np/blog/16-what-is-mass-shrinker-tools-and-how-to-use-it
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  3
  0 Comments 0 Shares
 • What Does CPM Refers in Goto Paid URL Shortener
  Cost Per Thousand (CPM), also called cost per mille, is a marketing term in Goto Paid URL Shortener to denote the price of 1,000 advertisement impressions on one webpage: https://goto.com.np/blog/15-what-does-cpm-refers-in-goto-paid-url-shortener
  What Does CPM Refers in Goto Paid URL Shortener Cost Per Thousand (CPM), also called cost per mille, is a marketing term in Goto Paid URL Shortener to denote the price of 1,000 advertisement impressions on one webpage: https://goto.com.np/blog/15-what-does-cpm-refers-in-goto-paid-url-shortener
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  3
  0 Comments 0 Shares
 • How to Use Quick Link Tool of Goto Paid URL Shortener
  Quick Link is very useful tool of Goto Paid URL Shortener, the shortest way to shorten links. It allows user to shorten links without logging to member dashboard: https://goto.com.np/blog/14-how-to-use-quick-link-tool-of-goto-paid-url-shortener
  How to Use Quick Link Tool of Goto Paid URL Shortener Quick Link is very useful tool of Goto Paid URL Shortener, the shortest way to shorten links. It allows user to shorten links without logging to member dashboard: https://goto.com.np/blog/14-how-to-use-quick-link-tool-of-goto-paid-url-shortener
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  3
  0 Comments 0 Shares
 • Increasing Your Income From Social Media Links (Infographic)
  Today we’d like to introduce blogger Matt from Onblastblog Dot Com. He designed an authorial infographic that will help you maximize your benefits of using social media: https://goto.com.np/blog/13-covid-19-note-for-goto-paid-url-shortener-customers
  Increasing Your Income From Social Media Links (Infographic) Today we’d like to introduce blogger Matt from Onblastblog Dot Com. He designed an authorial infographic that will help you maximize your benefits of using social media: https://goto.com.np/blog/13-covid-19-note-for-goto-paid-url-shortener-customers
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  3
  0 Comments 0 Shares
 • The Brief Introduction to Short Links and Strategies to Maximize Earning
  Today in this topic, we’ll be talking about some information about short links and its fact along with strategies to maximize earning. Read this article carefully as it may be useful to you: https://goto.com.np/blog/11-the-brief-introduction-to-short-links-and-strategies-to-maximize-earning
  The Brief Introduction to Short Links and Strategies to Maximize Earning Today in this topic, we’ll be talking about some information about short links and its fact along with strategies to maximize earning. Read this article carefully as it may be useful to you: https://goto.com.np/blog/11-the-brief-introduction-to-short-links-and-strategies-to-maximize-earning
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  3
  0 Comments 0 Shares
 • Goto URL Shortener Brought Review & Earn YouTube Reward Program
  We are introducing review and earn YouTube Marketing giveway or reward program. Publisher can now review about our service and earn money for each 100 video views: https://goto.com.np/blog/10-goto-url-shortener-brought-review-earn-youtube-reward-program
  Goto URL Shortener Brought Review & Earn YouTube Reward Program We are introducing review and earn YouTube Marketing giveway or reward program. Publisher can now review about our service and earn money for each 100 video views: https://goto.com.np/blog/10-goto-url-shortener-brought-review-earn-youtube-reward-program
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  3
  0 Comments 0 Shares
 • Goto URL Shortener Brought Random Advertising Type for Shortening Links
  We are happy to bring brand new Random Advertisement (Interstitial & Banner Ads together) feature to maximize our publishers' earning. It is now available on both URL Shortening Box into member area and Bookmarklet Tool. For using this feature, you need to choose Random Advertising Type while shrinking link: https://goto.com.np/blog/9-goto-url-shortener-brought-random-advertising-type-for-shortening-links
  Goto URL Shortener Brought Random Advertising Type for Shortening Links We are happy to bring brand new Random Advertisement (Interstitial & Banner Ads together) feature to maximize our publishers' earning. It is now available on both URL Shortening Box into member area and Bookmarklet Tool. For using this feature, you need to choose Random Advertising Type while shrinking link: https://goto.com.np/blog/9-goto-url-shortener-brought-random-advertising-type-for-shortening-links
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  3
  0 Comments 0 Shares
 • Goto URL Shortener WordPress Plugin Available Now
  We have brought free WordPress Plugin of Goto URL Shortener Service. With this plugin you can easily let your wordpress website to shorten your desired link automatically without manual action: https://goto.com.np/blog/8-wordpress-plugin
  Goto URL Shortener WordPress Plugin Available Now We have brought free WordPress Plugin of Goto URL Shortener Service. With this plugin you can easily let your wordpress website to shorten your desired link automatically without manual action: https://goto.com.np/blog/8-wordpress-plugin
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  3
  0 Comments 0 Shares
 • Goto URL Shortener Basics, How to Get More Traffic
  Welcome to Goto URL Shortener Basics. If you are new to our service or just need some tips to boost your earning, read this article: https://goto.com.np/blog/5-goto-url-shortener-basics-how-to-get-more-traffic
  Goto URL Shortener Basics, How to Get More Traffic Welcome to Goto URL Shortener Basics. If you are new to our service or just need some tips to boost your earning, read this article: https://goto.com.np/blog/5-goto-url-shortener-basics-how-to-get-more-traffic
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  4
  0 Comments 0 Shares
 • Goto URL Shortener Official Android App Released
  We're excited to announce that the Goto URL Shortener official app is now available for free download: https://goto.com.np/blog/2-goto-url-shortener-android-app-released
  Goto URL Shortener Official Android App Released We're excited to announce that the Goto URL Shortener official app is now available for free download: https://goto.com.np/blog/2-goto-url-shortener-android-app-released
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  3
  0 Comments 0 Shares
 • How to Maximize Goto URLs Shortener Earning?
  Here is the best ways to maximize revenue/earning of Goto URL Shortener following some technics. Using this method you will never get fail: https://goto.com.np/blog/1-how-to-maximize-goto-urls-shortener-earning
  How to Maximize Goto URLs Shortener Earning? Here is the best ways to maximize revenue/earning of Goto URL Shortener following some technics. Using this method you will never get fail: https://goto.com.np/blog/1-how-to-maximize-goto-urls-shortener-earning
  GOTO.COM.NP
  Goto Paid URL Shortener - Highest Paying URL Shortener
  Goto URL Shortener is the Highest Paying URL Shortening Service with Good PPC, RPM & eCPM Rate. We pay you via Paxum, PayPal, Payoneer, Webmoney, Skrill, eSewa, Khalti, UPI, Gift Catds, Bank Wire, Topup Recharge and More.
  3
  0 Comments 0 Shares
 • 3
  0 Comments 0 Shares
More Stories