जिन्दगीमा आउने कुरा
नौ महिना पहिले थाहा हुन्छ
तर जिन्दगी बाट जाने कुरा
नौ सेकेण्ड अगाडि पनि
थाहा हुदैन ।
जिन्दगीमा आउने कुरा नौ महिना पहिले थाहा हुन्छ तर जिन्दगी बाट जाने कुरा नौ सेकेण्ड अगाडि पनि थाहा हुदैन ।
3
0 Comments 0 Shares