अहिलेसम्मको जम्मा संक्रमित - ७,१७,४८६
•सक्रिय संक्रमित- ३६,२८८
•मृतक- १०, ११५
•संक्रमणमुक्त- ६,७१,०८३
अहिलेसम्मको जम्मा संक्रमित - ७,१७,४८६ •सक्रिय संक्रमित- ३६,२८८ •मृतक- १०, ११५ •संक्रमणमुक्त- ६,७१,०८३
4
0 Comments 0 Shares