जुन देशमा Exam cancel हुँदा खुसी मनाइन्छ।
अनि pubg र tiktok बन्द हुने कुराले दुःखी हुन्छन्।।
त्यहाँ "बेरोजगारी" नजन्मिए "बिल गेट्स" जन्मिन्छन् त।।।
जुन देशमा Exam cancel हुँदा खुसी मनाइन्छ। अनि pubg र tiktok बन्द हुने कुराले दुःखी हुन्छन्।। त्यहाँ "बेरोजगारी" नजन्मिए "बिल गेट्स" जन्मिन्छन् त।।।
12
0 Comments 0 Shares