"तिमीले परिस्थितिहरुलाई 'कन्ट्रोल' गर्न सक्दैनौ,तर ती परिस्थितिमाथी कस्तो प्रतिक्रिया देखाउने भन्ने तिमीमा भर पर्छ। र, त्यो तिम्रो प्रतिक्रियाले नै जिन्दगी बदलिन्छ।"-ब्रायन ट्रेसी
"तिमीले परिस्थितिहरुलाई 'कन्ट्रोल' गर्न सक्दैनौ,तर ती परिस्थितिमाथी कस्तो प्रतिक्रिया देखाउने भन्ने तिमीमा भर पर्छ। र, त्यो तिम्रो प्रतिक्रियाले नै जिन्दगी बदलिन्छ।"-ब्रायन ट्रेसी
1
0 Comments 0 Shares