Recent Updates
 • "असफलता भनेको खस्नु होइन,खसेपछी न उठ्नु हो।"-मेरी पिक फोर्ड
  6/23
  "असफलता भनेको खस्नु होइन,खसेपछी न उठ्नु हो।"-मेरी पिक फोर्ड 6/23
  Like
  1
  0 Comments 0 Shares 92 Views
 • "मैले आज जे महसुस गरिरहेको छु,तिमीले त्यो महसुस गर्नको लागि तिमी मेरो जुत्तामा मैले आजसम्म हिंडेको बाटो हिंड्नुपर्छ।"-एमिनेम
  "मैले आज जे महसुस गरिरहेको छु,तिमीले त्यो महसुस गर्नको लागि तिमी मेरो जुत्तामा मैले आजसम्म हिंडेको बाटो हिंड्नुपर्छ।"-एमिनेम
  Like
  1
  0 Comments 0 Shares 81 Views
 • "विजेताको मूख्य आधार जोखिम उठाउने हिम्मत हो। प्रतिस्पर्धीहरु माथि आँखा डुलाउ। तर,यसको मतलब यो होइन कि,उनीहरुको नक्कल गर।"-एस्टी लडर
  "विजेताको मूख्य आधार जोखिम उठाउने हिम्मत हो। प्रतिस्पर्धीहरु माथि आँखा डुलाउ। तर,यसको मतलब यो होइन कि,उनीहरुको नक्कल गर।"-एस्टी लडर
  Like
  1
  0 Comments 0 Shares 76 Views
 • "हामीले डरको बाढीलाई रोक्न हिम्मतको बलियो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ।"-मार्टिन लुथर किङ्ग
  "हामीले डरको बाढीलाई रोक्न हिम्मतको बलियो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ।"-मार्टिन लुथर किङ्ग
  0 Comments 0 Shares 72 Views
 • "जीवन एक सुनिश्चित जोखिम हो।"-बिपी कोइराला
  "जीवन एक सुनिश्चित जोखिम हो।"-बिपी कोइराला
  Like
  1
  0 Comments 0 Shares 84 Views
 • "शिक्षाका जारहरु तिता हुन्छन्,तर फल मीठा हुन्छन्।"-अरस्तु
  "शिक्षाका जारहरु तिता हुन्छन्,तर फल मीठा हुन्छन्।"-अरस्तु
  Like
  1
  0 Comments 0 Shares 70 Views
 • "खुशी कुनै निश्चित बिन्दु वा लक्ष्य होइन। खुशी त उत्पादन भइरहने वस्तु हो।"-एलेनोर रुजवेल्ट
  "खुशी कुनै निश्चित बिन्दु वा लक्ष्य होइन। खुशी त उत्पादन भइरहने वस्तु हो।"-एलेनोर रुजवेल्ट
  Like
  1
  0 Comments 0 Shares 72 Views
 • "तिमीले परिस्थितिहरुलाई 'कन्ट्रोल' गर्न सक्दैनौ,तर ती परिस्थितिमाथी कस्तो प्रतिक्रिया देखाउने भन्ने तिमीमा भर पर्छ। र, त्यो तिम्रो प्रतिक्रियाले नै जिन्दगी बदलिन्छ।"-ब्रायन ट्रेसी
  "तिमीले परिस्थितिहरुलाई 'कन्ट्रोल' गर्न सक्दैनौ,तर ती परिस्थितिमाथी कस्तो प्रतिक्रिया देखाउने भन्ने तिमीमा भर पर्छ। र, त्यो तिम्रो प्रतिक्रियाले नै जिन्दगी बदलिन्छ।"-ब्रायन ट्रेसी
  Like
  1
  0 Comments 0 Shares 69 Views
 • "एउटा बुबा सयौं शिक्षक भन्दा महान हुन्छन्।"-जर्ज हबर्ट
  "एउटा बुबा सयौं शिक्षक भन्दा महान हुन्छन्।"-जर्ज हबर्ट
  Like
  1
  0 Comments 0 Shares 100 Views
 • "टोक्छ भनेर तिमीले आफूमा डर पैदा गरेको कुकुर र वास्तविक कुकुरमा फरक हुन्छ।"-जिम क्यारी
  "टोक्छ भनेर तिमीले आफूमा डर पैदा गरेको कुकुर र वास्तविक कुकुरमा फरक हुन्छ।"-जिम क्यारी
  Like
  1
  0 Comments 0 Shares 76 Views
More Stories