घरबाट बाहिर उनी नकावमा निक्ली
सारा गल्ली उनको पछि पछि निस्क्यो
उनी मेरो प्रेमलाई अस्वीकार गर्थी
तर मेरै तस्बीर उनको किताबाट निस्कयो ।
घरबाट बाहिर उनी नकावमा निक्ली सारा गल्ली उनको पछि पछि निस्क्यो उनी मेरो प्रेमलाई अस्वीकार गर्थी तर मेरै तस्बीर उनको किताबाट निस्कयो ।
Like
2
0 Comments 0 Shares 74 Views 0 Reviews