हो म प्राय मुस्कुअराएकै हुन्छु
तर जिन्दगी सहज बनाउन मुस्कुराएको हो
कसैलाइ जलाउन हैन 😊
हो म प्राय मुस्कुअराएकै हुन्छु तर जिन्दगी सहज बनाउन मुस्कुराएको हो कसैलाइ जलाउन हैन 😊
1
0 Comments 0 Shares