म शब्द बन्छु
तपाईं मेरो शब्द पढनुस
म प्रेमिल शब्द लेखछु
तपाईं मेरो शब्दलाई प्रेम गर्नुस।
म शब्द बन्छु तपाईं मेरो शब्द पढनुस म प्रेमिल शब्द लेखछु तपाईं मेरो शब्दलाई प्रेम गर्नुस।
7
0 Comments 0 Shares