original id बाट block गरेर
fake id बाट लुकि लुकि profile
हेर्नू पनि सायद माया नै होला ।।
original id बाट block गरेर fake id बाट लुकि लुकि profile हेर्नू पनि सायद माया नै होला ।।
15
62 Comments 0 Shares