हानिकारक धूम्रपान थिएन सम्बन्ध थियो
त्यसैले आज क्यान्सरले भन्दा बढी त
धोका खाएर मान्छेहरु मर्ने गर्छन !I
हानिकारक धूम्रपान थिएन सम्बन्ध थियो त्यसैले आज क्यान्सरले भन्दा बढी त धोका खाएर मान्छेहरु मर्ने गर्छन !I
13
2 Comments 0 Shares