म त ढुङ्गाको मन भएको मान्छे,
नसजाउ है तिम्रो त्यो सिसाको दिल भएको महलमा चर्किन सक्छ।।
म त ढुङ्गाको मन भएको मान्छे, नसजाउ है तिम्रो त्यो सिसाको दिल भएको महलमा चर्किन सक्छ।।
5
0 Comments 0 Shares