सम्बन्ध र चङ्गा उस्तै उस्तै हुन जति_जति उचाइमा पुग्छ उति_उति चुड्ने डर हुन्छ।
सम्बन्ध र चङ्गा उस्तै उस्तै हुन जति_जति उचाइमा पुग्छ उति_उति चुड्ने डर हुन्छ।
3
4 Comments 0 Shares