रिसाए पछि फकाउन आउदैन मलाइ
त्यसैले त होला म कसैलाइ पाउनु भन्दा
पहिला नै गुमाइ सकेको हुन्छु।
रिसाए पछि फकाउन आउदैन मलाइ त्यसैले त होला म कसैलाइ पाउनु भन्दा पहिला नै गुमाइ सकेको हुन्छु।
7
5 Comments 0 Shares