अब अन्तिम पटक
उसलाइ भेट्नु छ अनि
सोध्नु छ गल्ती थिएन तरपनी
यत्रो ठूलो सजाय किन दियौ 😐️
अब अन्तिम पटक उसलाइ भेट्नु छ अनि सोध्नु छ गल्ती थिएन तरपनी यत्रो ठूलो सजाय किन दियौ 😐️
7
3 Comments 0 Shares