जिन्दगी यस्तै छ
सानो मा रुमाल लुकाइ खेल्थे
अहिले ठुलो भए दु:ख लुकाइ खेल्छु 😊
जिन्दगी यस्तै छ सानो मा रुमाल लुकाइ खेल्थे अहिले ठुलो भए दु:ख लुकाइ खेल्छु 😊
7
0 Comments 0 Shares