घमण्ड” आखिर कुन “चीज” को
गर्नु छ र!!
“आज” «माटो_माथि »हिँड्दै छौं
“भोलि” «माटो_मुनी» दबिने छौं🤨
घमण्ड” आखिर कुन “चीज” को गर्नु छ र!! “आज” «माटो_माथि »हिँड्दै छौं “भोलि” «माटो_मुनी» दबिने छौं🤨
7
0 Comments 0 Shares