मोबाईलमा OBS Studio मार्फत लाईभ गर्न सकिन्छ ? YouTube & Facebook Live From OBS Studio in Mobile-Technical Sahayogi
पुरा भिडियोको लिंक–https://youtu.be/q4Z5rOC_5gg
#TechnicalSahayogi #ChandraGhalan #OBSStudioMobile #YouTubeLive #FacebookLive
मोबाईलमा OBS Studio मार्फत लाईभ गर्न सकिन्छ ? YouTube & Facebook Live From OBS Studio in Mobile-Technical Sahayogi पुरा भिडियोको लिंक–https://youtu.be/q4Z5rOC_5gg #TechnicalSahayogi #ChandraGhalan #OBSStudioMobile #YouTubeLive #FacebookLive
11
2 Comments 0 Shares