जीवन हाम्रो जीवन बिताउनको लागी हो, मुक्तिको लागि होइन
जीवन हाम्रो जीवन बिताउनको लागी हो, मुक्तिको लागि होइन
4
0 Comments 0 Shares