ma aafno jindagi ma harek kasailai value yasaile dinchhu
taki
jon ramro hunchha tyo khushiharu dinechhu
ra jun kharab hunchha tyo sabak dinechhu
ma aafno jindagi ma harek kasailai value yasaile dinchhu taki jon ramro hunchha tyo khushiharu dinechhu ra jun kharab hunchha tyo sabak dinechhu
6
1 Comments 0 Shares