मिना नेपाललाई निर्णायकले गरे स्यालुट Dohori Champion Mina Nepal Saluted by the judges-Murchunga TV
पुरा भिडियोको लिंक–https://youtu.be/ACN4cXIjIfw
#MurchungaTV #DohoriChampion #Dohori #ChandraGhalan #MinaNepal #MinaNepalSalute #DohoriChampionGrandFinale
मिना नेपाललाई निर्णायकले गरे स्यालुट Dohori Champion Mina Nepal Saluted by the judges-Murchunga TV पुरा भिडियोको लिंक–https://youtu.be/ACN4cXIjIfw #MurchungaTV #DohoriChampion #Dohori #ChandraGhalan #MinaNepal #MinaNepalSalute #DohoriChampionGrandFinale
18
5 Comments 0 Shares