मोबाइल बनाउनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला।
तपाई टाडा हुनुहुन्छ भनेपनि कुरियर वा गाडीमा मोबाइल पठाई दिदा हुन्छ।
हामी बनाएर पठाई दिन्छौ
हाम्रो पसल नेपालगन्ज धम्बोझी चोक मा रहेको छ।
माहाराजा मोबाइल सेन्टर
* Available iteam...................................
= all brand mobile mobile phone
= all mobile accessories
= all mobile parts
contact number 9800537211
https://youtu.be/Pn_IUhsw6Es
मोबाइल बनाउनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। तपाई टाडा हुनुहुन्छ भनेपनि कुरियर वा गाडीमा मोबाइल पठाई दिदा हुन्छ। हामी बनाएर पठाई दिन्छौ हाम्रो पसल नेपालगन्ज धम्बोझी चोक मा रहेको छ। माहाराजा मोबाइल सेन्टर * Available iteam................................... = all brand mobile mobile phone = all mobile accessories = all mobile parts contact number 9800537211 https://youtu.be/Pn_IUhsw6Es
0 Comments 0 Shares