I am dattabdr chanara. i am from jajarkot in nepal. I am mobile repairing technician
Recent Updates
 • https://youtu.be/s5fRTZx8_rQ
  https://youtu.be/s5fRTZx8_rQ
  0 Comments 0 Shares
 • यदि तपाईंको मोबाइल unlock गर्नु परेमा र 16 पिन डिजिट कोट चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला
  हाम्रो पसल नेपालगन्ज धम्बोझी चोक मा रहेको छ।
  माहाराजा मोबाइल सेन्टर
  * Available iteam...................................
  = all brand mobile mobile phone
  = all mobile accessories
  = all mobile parts
  https://youtu.be/s5fRTZx8_rQ
  यदि तपाईंको मोबाइल unlock गर्नु परेमा र 16 पिन डिजिट कोट चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हाम्रो पसल नेपालगन्ज धम्बोझी चोक मा रहेको छ। माहाराजा मोबाइल सेन्टर * Available iteam................................... = all brand mobile mobile phone = all mobile accessories = all mobile parts https://youtu.be/s5fRTZx8_rQ
  0 Comments 0 Shares
 • https://youtu.be/Tm7VOntE93I
  https://youtu.be/Tm7VOntE93I
  1
  0 Comments 0 Shares
 • https://youtu.be/Tm7VOntE93I
  https://youtu.be/Tm7VOntE93I
  2
  1 Comments 0 Shares

 • https://youtu.be/Tm7VOntE93I
  https://youtu.be/Tm7VOntE93I
  1
  0 Comments 0 Shares
 • यदि तपाईंको मोबाइल unlock गर्नु परेमा र 16 पिन डिजिट कोट चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला
  हाम्रो पसल नेपालगन्ज धम्बोझी चोक मा रहेको छ।
  माहाराजा मोबाइल सेन्टर
  * Available iteam...................................
  = all brand mobile mobile phone
  = all mobile accessories
  = all mobile parts
  https://youtu.be/Tm7VOntE93I
  यदि तपाईंको मोबाइल unlock गर्नु परेमा र 16 पिन डिजिट कोट चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हाम्रो पसल नेपालगन्ज धम्बोझी चोक मा रहेको छ। माहाराजा मोबाइल सेन्टर * Available iteam................................... = all brand mobile mobile phone = all mobile accessories = all mobile parts https://youtu.be/Tm7VOntE93I
  1
  0 Comments 0 Shares
 • यदि तपाईंको मोबाइल unlock गर्नु परेमा र 16 पिन डिजिट कोट चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला
  हाम्रो पसल नेपालगन्ज धम्बोझी चोक मा रहेको छ।
  माहाराजा मोबाइल सेन्टर
  * Available iteam...................................
  = all brand mobile mobile phone
  = all mobile accessories
  = all mobile parts
  https://youtu.be/Tm7VOntE93I
  यदि तपाईंको मोबाइल unlock गर्नु परेमा र 16 पिन डिजिट कोट चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हाम्रो पसल नेपालगन्ज धम्बोझी चोक मा रहेको छ। माहाराजा मोबाइल सेन्टर * Available iteam................................... = all brand mobile mobile phone = all mobile accessories = all mobile parts https://youtu.be/Tm7VOntE93I
  1
  0 Comments 0 Shares
 • मोबाइल बनाउनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला।
  तपाई टाडा हुनुहुन्छ भनेपनि कुरियर वा गाडीमा मोबाइल पठाई दिदा हुन्छ।
  हामी बनाएर पठाई दिन्छौ
  हाम्रो पसल नेपालगन्ज धम्बोझी चोक मा रहेको छ।
  माहाराजा मोबाइल सेन्टर
  * Available iteam...................................
  = all brand mobile mobile phone
  = all mobile accessories
  = all mobile parts
  contact number 9800537211
  https://youtu.be/Pn_IUhsw6Es
  मोबाइल बनाउनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। तपाई टाडा हुनुहुन्छ भनेपनि कुरियर वा गाडीमा मोबाइल पठाई दिदा हुन्छ। हामी बनाएर पठाई दिन्छौ हाम्रो पसल नेपालगन्ज धम्बोझी चोक मा रहेको छ। माहाराजा मोबाइल सेन्टर * Available iteam................................... = all brand mobile mobile phone = all mobile accessories = all mobile parts contact number 9800537211 https://youtu.be/Pn_IUhsw6Es
  0 Comments 0 Shares
 • https://youtu.be/TEhF1cCfVag
  https://youtu.be/TEhF1cCfVag
  1
  0 Comments 0 Shares
 • https://youtu.be/TEhF1cCfVag
  https://youtu.be/TEhF1cCfVag
  1
  0 Comments 0 Shares
More Stories