शिसिर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हेटौँडामा कर्मचारी आवश्यकता Jobs In Hetauda
https://www.murchungatv.com/archives/14276
#JobsInHetauda #ChandraGhalan #JobsInHetaudaMakawanpur #ShishirBachatTathaRin #HetaudaSubMetropolitanCity #BakiyaGaupalika
शिसिर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हेटौँडामा कर्मचारी आवश्यकता Jobs In Hetauda https://www.murchungatv.com/archives/14276 #JobsInHetauda #ChandraGhalan #JobsInHetaudaMakawanpur #ShishirBachatTathaRin #HetaudaSubMetropolitanCity #BakiyaGaupalika
WWW.MURCHUNGATV.COM
शिसिर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हेटौँडामा कर्मचारी आवश्यकता Jobs In Hetauda
सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति–२०७८ माघ २४ गते मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ पारिजातपथ स्थित शिसिर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को लागि निम्न लिखित पदहरुमा कर्मचारी आवश्यकता भएकोले मेहनती, ईमान्दार तथा काम गर्न इच्छुक भएका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट हस्तलिखित निवेदन साथै हालस
Like
Love
12
2 Comments 1 Shares 256 Views