Recent Updates
More Stories
जिन्दगि एक लहर हो
म मेरो बोल्ने शब्दमा भन्दापनि समय र परिस्थितिमा निर्भर हुन्छु |
बिचार गर्नुहोला ||
  • 2 Posts
  • 2 Photos
  • 0 Videos
  • Laravel PHP Developer
  • Lives in Kathmandu, Nepal
  • From Bharatpur, Nepal
  • Male
  • 25/06/1995
  • Followed by 473 people
Social Links