• प्रधानमन्त्रीको प्रेस वक्तव्य (स्वकीय सचिवको शब्दमा ) || Kumar Nagarkoti

  कलेज/विश्वविद्यालयका
  अध्यापक/प्राध्यापकहरूलाई
  कुटिएको
  पिटिएको
  चुटिएको न हो !

  जे भयो बुरा भयो
  किन्तु यो कुन ठूलो कुरा भयो ?
  जाबो
  यत्ति कुरामा
  बखेडा नझिक्नुस्

  #kumarnagarkoti #esathi #writer #poem
  प्रधानमन्त्रीको प्रेस वक्तव्य (स्वकीय सचिवको शब्दमा ) || Kumar Nagarkoti कलेज/विश्वविद्यालयका अध्यापक/प्राध्यापकहरूलाई कुटिएको पिटिएको चुटिएको न हो ! जे भयो बुरा भयो किन्तु यो कुन ठूलो कुरा भयो ? जाबो यत्ति कुरामा बखेडा नझिक्नुस् #kumarnagarkoti #esathi #writer #poem
  17
  3 Comments 0 Shares
 • A small poem is to the mind
  like a butterfly to the eye
  like bird's song to the ear
  like a favorite cookie to the tongue
  A small poem is to the mind like a butterfly to the eye like bird's song to the ear like a favorite cookie to the tongue
  2
  9 Comments 0 Shares
 • A small poem is to the mind
  like a butterfly to the eye
  like bird's song to the ear
  like a favorite cookie to the tongue
  A small poem is to the mind like a butterfly to the eye like bird's song to the ear like a favorite cookie to the tongue
  2
  0 Comments 0 Shares
 • A small poem is to the mind
  like a butterfly to the eye
  like bird's song to the ear
  like a favorite cookie to the tongue
  A small poem is to the mind like a butterfly to the eye like bird's song to the ear like a favorite cookie to the tongue
  2
  0 Comments 0 Shares
 • A small poem is to the mind
  like a butterfly to the eye
  like bird's song to the ear
  like a favorite cookie to the tongue
  A small poem is to the mind like a butterfly to the eye like bird's song to the ear like a favorite cookie to the tongue
  2
  0 Comments 0 Shares
 • A small poem is to the mind
  like a butterfly to the eye
  like bird's song to the ear
  like a favorite cookie to the tongue
  A small poem is to the mind like a butterfly to the eye like bird's song to the ear like a favorite cookie to the tongue
  2
  0 Comments 0 Shares
 • A small poem is to the mind
  like a butterfly to the eye
  like bird's song to the ear
  like a favorite cookie to the tongue
  A small poem is to the mind like a butterfly to the eye like bird's song to the ear like a favorite cookie to the tongue
  2
  0 Comments 0 Shares
 • A small poem is to the mind
  like a butterfly to the eye
  like bird's song to the ear
  like a favorite cookie to the tongue
  A small poem is to the mind like a butterfly to the eye like bird's song to the ear like a favorite cookie to the tongue
  2
  0 Comments 0 Shares
 • A small poem is to the mind
  like a butterfly to the eye
  like bird's song to the ear
  like a favorite cookie to the tongue
  A small poem is to the mind like a butterfly to the eye like bird's song to the ear like a favorite cookie to the tongue
  2
  0 Comments 0 Shares
 • A small poem is to the mind
  like a butterfly to the eye
  like bird's song to the ear
  like a favorite cookie to the tongue
  A small poem is to the mind like a butterfly to the eye like bird's song to the ear like a favorite cookie to the tongue
  2
  0 Comments 0 Shares
More Results