Recent Updates
 • hy
  hy
  Like
  5
  1 Comments 0 Shares 86 Views
 • साथीहरू म संग 529 रूपैया छ कसलाई चाहिएको छ म फ्रीमा पठाईदिन्छु कृप्रया तपाईको अाईडी कमेन्ट गर्नुहोला
  धन्यवाद ।
  साथीहरू म संग 529 रूपैया छ कसलाई चाहिएको छ म फ्रीमा पठाईदिन्छु कृप्रया तपाईको अाईडी कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद ।
  Like
  5
  3 Comments 0 Shares 102 Views
 • साथीहरू कसैले e sewa मा पैसा ट्रान्सफर गरिसक्नु भा छ भने मलाई पनि सिकाईदिनु न ल कसरी हो?
  साथीहरू कसैले e sewa मा पैसा ट्रान्सफर गरिसक्नु भा छ भने मलाई पनि सिकाईदिनु न ल कसरी हो?
  Like
  Love
  10
  13 Comments 0 Shares 112 Views
 • म पनि अाए ई साथी पेजमा हजुर हरूपनि अाउने हो कि
  म पनि अाए ई साथी पेजमा हजुर हरूपनि अाउने हो कि :STK-23:
  Like
  8
  20 Comments 0 Shares 89 Views
 • Like
  7
  0 Comments 0 Shares 117 Views
More Stories