Recent Updates
 • .
  ...अनलाइन मार्केटिङ /बिजिनेसका _फाइदाहरु
  1. अनलाईन मार्केटिङको लागि ठुलो शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता पर्दैन ।
  2. सामान्य नेपालि र अंग्रेजि लेखपढ गर्न सकेमा पुग्छ ।
  3. यसमा समयको स्वतन्त्र छ ।
  4. जुन समयमा आफुलाई अनुकुल हुन्छ त्यहि समयमा र जुनसुकै ठाउमा बसेर यो काम गर्न सकिन्छ ।
  5. यसमा अलिकति लगानि गरेर जिबनभर आम्दानि गर्ने अवसर मिल्दछ ।


  . ...अनलाइन मार्केटिङ /बिजिनेसका _फाइदाहरु 1. अनलाईन मार्केटिङको लागि ठुलो शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता पर्दैन । 2. सामान्य नेपालि र अंग्रेजि लेखपढ गर्न सकेमा पुग्छ । 3. यसमा समयको स्वतन्त्र छ । 4. जुन समयमा आफुलाई अनुकुल हुन्छ त्यहि समयमा र जुनसुकै ठाउमा बसेर यो काम गर्न सकिन्छ । 5. यसमा अलिकति लगानि गरेर जिबनभर आम्दानि गर्ने अवसर मिल्दछ ।
  2
  0 Comments 0 Shares
 • सबैलाई यहाँ अवसरको खाचो छ । यो कुरा लाई मध्य नजर गर्दै मलाई लाग्यो कि यहाँ अन्लाईन बिजिनेस -digital marketing -Affiliate marketing हामी सबैको लागी एउटा सुनौलो अवसर हो । मैले सुरु गरे मलाई लाग्छ यो तपाइको लागी पनि सुनौलो अवसर हुनेछ । यो विषयमा कुरा गर्न चाहानु हुन्छ भने म्यासेज गर्नुहोस ।


  सबैलाई यहाँ अवसरको खाचो छ । यो कुरा लाई मध्य नजर गर्दै मलाई लाग्यो कि यहाँ अन्लाईन बिजिनेस -digital marketing -Affiliate marketing हामी सबैको लागी एउटा सुनौलो अवसर हो । मैले सुरु गरे मलाई लाग्छ यो तपाइको लागी पनि सुनौलो अवसर हुनेछ । यो विषयमा कुरा गर्न चाहानु हुन्छ भने म्यासेज गर्नुहोस ।
  1
  0 Comments 0 Shares
 • के तपाई अनलाइनमा बसेर फुल टाइम अथवा पार्ट टाइम काम गर्न चाहनु हुन्छ ? म्यासेज गर्नुहोस।
  के तपाई अनलाइनमा बसेर फुल टाइम अथवा पार्ट टाइम काम गर्न चाहनु हुन्छ ? म्यासेज गर्नुहोस।
  1
  0 Comments 0 Shares
 • File Type: jpg
  0 Comments 0 Shares
 • 2
  0 Comments 0 Shares
More Stories