बगैंचामा "फूलहरू"कती,छन् कती!!
जीन्दगीका भूलहरू कती छन् कती!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
हर्ष,विस्मात ,अर्थ्याउने आफ्नै तरीका;
यी आँशुका मूलहरू कती छन् कती!!
#Samarpan_Mainali.
बगैंचामा "फूलहरू"कती,छन् कती!! जीन्दगीका भूलहरू कती छन् कती!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ हर्ष,विस्मात ,अर्थ्याउने आफ्नै तरीका; यी आँशुका मूलहरू कती छन् कती!! #Samarpan_Mainali.
2
1 Comments 0 Shares