धेरै स्वार्थी छ यो दुनिया,
सबै आफ्नै लागि जिउछन्,।
तर म
आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुको लागि हास्दै छु।।
#Rds7
धेरै स्वार्थी छ यो दुनिया, सबै आफ्नै लागि जिउछन्,। तर म आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुको लागि हास्दै छु।। #Rds7
8
0 Comments 0 Shares