• भको एउटि गर्लफ्रेन पनि कता गै गै
  अरु आउछन मात्र , भन्छन दाजु भाइ
  हे बरै हे बरै
  एउटि गए अर्कि लाई रोजिन्छ
  नसोचे है कुर्दै नै बसिन्छ
  नोट:- स्वर राम्रो हुने भाका मिलाएर गाउनु होला 😂😂🙄🙄
  #sujan dhital
  भको एउटि गर्लफ्रेन पनि कता गै गै अरु आउछन मात्र , भन्छन दाजु भाइ हे बरै हे बरै एउटि गए अर्कि लाई रोजिन्छ नसोचे है कुर्दै नै बसिन्छ नोट:- स्वर राम्रो हुने भाका मिलाएर गाउनु होला 😂😂🙄🙄 #sujan dhital
  6
  16 Comments 0 Shares

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/share/nginx/e-sathi.com/content/themes/default/templates_compiled/c85a0549735f07812744865ece8de79098279cdb_0.file.search.tpl.php on line 168

No results to show


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/share/nginx/e-sathi.com/content/themes/default/templates_compiled/c85a0549735f07812744865ece8de79098279cdb_0.file.search.tpl.php on line 225

No results to show


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/share/nginx/e-sathi.com/content/themes/default/templates_compiled/c85a0549735f07812744865ece8de79098279cdb_0.file.search.tpl.php on line 253

No results to show


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/share/nginx/e-sathi.com/content/themes/default/templates_compiled/c85a0549735f07812744865ece8de79098279cdb_0.file.search.tpl.php on line 281

No results to show